Polipropilen (PP) Tüketimi

PLASTIK

Polipropilen (PP) Tüketimi

Polipropilen, propilenin polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Bu yöntemde, yüksek saflıktaki propilen gazı katalizörler yardımı ve ağır basınç reaktörlerinin de devreye girmesi ile polimerizasyona uğramaktadır.

Polipropilenin, yüksek sıcaklıkta çeşitli kimyasal maddelerden etkilenmemesi kullanım alanının genişlemesine yol açmıştır. Bunun yanısıra, polipropilen, diğer plastiklere nazaran daha hafif olma ve yumuşama noktasının yüksek oluşu gibi özellikleri sayesinde, sigara ambalajları ve müzik plağı ambalajına kadar çeşitli kullanımlara sahiptir. Bunlardan başka, sterilize edilebilen sağlık malzemesi, oru, profil, ince levha, şişe, sınai şerit, balık ağı, halat çuval, çeşitli ev ve mutfak eşyası vb. ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır.

Polipropilenin çeşitli kullanımları aşağıdaki biçimde gözden geçirilebilir;

Dokuma Torba / Kumaşlar

PP tüketimi ülkemizde, dokuma torba, kumaş üretiminin hakimiyetindedir. Şu anda, Türkiye’de yaklaşık 1000 adet dairevi tezgah ve 200 adet de sulzer tezgahı bulunmakta olup bunların sayıları kararlı bir artış kaydetmektedir. Dairevi tezgahlar, dokuma çuval üretiminde, sülzer tezgahları ise dokuma kumaş üretiminde kullanılmaktadır. Tezgahlarda branda ve 1 metrik tona kadar dayanıklı jumbo torbalar imal edilebilmektedir. Kullanım türüne göre bu torbalar, açık dokuma (bitkiler için) veya kapalı (çeşitli kimyasal ürünler, gübre, mineraller ve un için) olabilir.

Buna ilaveten bazı torbalar AYPE, AYPE/LAYPE karışımı veya dayanıklı kağıtla iç yüzeyleri kaplanmış (takviye edilmiş) olarak imal edilmektedir. Bazı üreticiler, PP veya AYPE kullanımlı çuvallar üretmektedir. Torbaların bir kısmı Türk piyasasına arz edilirken bir kısmı da komşu Arap ülkelerine, Güneydoğu ve Batı Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Torba üretiminin büyük bir bölümü otomatik entegre tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Enjeksiyon Kalıplama

Bu sektöre, Türk otomotiv akü üreticileri için akü kutusu üretimi egemendir. Bu sektör ikinci en büyük PP tüketicisidir. Akü üretimi, otomotiv üretimindeki artışa ve araba/kamyon parkındaki genel büyümeye paralel olarak sürekli bir artış kaydetmektedir. PP’nin akü kutusu kullanımı dışında çeşitli kullanım alanları da bulunmaktadır.

Bunlar arasında;

-Elektrikli süpürge aksamı,

-Yıkama (bulaşık ve çamaşır) makinelerinin ısıya ve deterjana dayanıklı,

-Mini çamaşır makinelerinin kasası

-Araba ve kamyonların talk-kaplamalı polimer ısıtıcı kutuları

-Ev ve ofis vantilatör bıçakları

-Tekstil bobinleri bulunmaktadır.

 

Bioriyente (Bioriented) Fim

Tekel’in yerli selofan kullanımı nedeniyle sigara ambalaj filmi şu anda ihraç piyasalarına satılmaktadır. Bioriyente PP filmine (BOPP) geçmek makine modernizasyonunu getirmektedir.

Türkiye’de BOPP’nin ana kullanım alanları, gıda, kraker, şekerleme ve fındık paketlemesidir. Paketleme piyasasının BOPP tarafından istila edilmesinin nedeni, selefon, PVC, filmi ve dayanıklı kağıtlar gibi geleneksel paketleme maddeleri karşısında BOPP’nin fiyat rekabetidir.

 

Çeşitli Filmler

Çiçek ambalajında ve gömlek gibi tekstil ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan şişirme film üretimine dayanan filmler, piyasaya henüz sunulmuş olup talebi giderek artmaktadır. Piyasanın diğer ufak ayrıntıları ise margarin kaplarının üretimi için kullanılan ısıyla-şekillenebilen yaprak ve dokuma aşamalarında monofilomen’in üretimidir.

 

Polipropilen (PP) Geri Kazanımı

Kimyasal özellikleri PE’ye benzer ancak yüksek sıcaklıklarda çeşitli kimyasal maddelerden etkilenmemesi kullanım alanlarının genişlemesine yol açmıştır. Diğer plastiklere göre daha hafif olmaları ve yumuşama noktasının yüksek oluşu gibi özellikleri sayesinde, sigara ambalajından müzik plağı ambalajına kadar çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bunlardan başka sterilize edilebilen sağlık malzemesi, deterjan kutularının kapakları, margarin kapları, sentetik elyaf, boru, profil, ince levha, şişe, balık ağı, halat, çuval, çeşitli ev ve mutfak eşyası ve benzeri ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır. Hafif ve dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilir özelliklerinden dolayı, araba aküsü kutularında, konteyner kapaklarında, şişe etiketlerinde, otomotiv sanayiinde de kullanılmaktadır. Granül haline getirilerek geri dönüştürülmüş PP’den sentetik halı tabanı çeşitli plastik oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri üretilmektedir.

 

1. POLİETİLEN

a) Alçak ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Molekül yapısının ayarlanması ve katkı ilavesi ile istenen özelliklerde PE’ler elde etmek mümkündür.

 

Sağlamdır,

Asit, baz ve çözücülere dayanıklıdır.

Dielektrik özellikleri üstündür,

Çevre şartlarına dayanıklıdır,

Kolay işlenebilirler.

Zincirdeki dallanmalar kristalliğin derecesini tayin eder. YYPE’de dallanma çok az olup ve molekül yapısı lineerdir. Kristallik arttıkça sertlik artar, mekanik ve kimyasal özellikler iyileşir ve sıvı ile gazlara karşı dayanıklık artar. AYPE’nin kristalliğini ayarlamak için vinil asetat akrilik esterleri ilave edilir. Polimerler için ortalama molekül ağırlığı tanımlanır. Ortalama molekül ağırlığı, yaklaşık olarak erime indeksiyle belirlenir. Erime indeksi molekül ağırlğıyla ters orantılıdır. Yüksek molekül ağırlıklı PE’ne bağlanmada organik peroksitler kullanılır. PE’nin eriyik olarak harmanlanması sırasında eklenen başlıca katkı ve dolgu maddeleri aşağıda verilmiştir.

 

Oksitlenmeyi önleyiciler: Fenoller, aminler ve fosfitlerdir.

UV kararlılık sağlayıcılar: En önemli katkı karbon siyahıdır. PE’nin dışarıda güneşe karşı kullanımda ömrünü uzatır.

Kaydırıcı ve bloklaşmayı önleyiciler: Kaydırıcı olarak yağlık asit aminler, bloklaşmayı önleyici olarak da inorganik (silis gibi) dolgular kullanılır.

Cam elyaf: Germe dayanımı ve mekanik özellikleri artırır. Otomotiv ve boru imalatında kullanılırlar.

Polietilen, yüksek ve alçak basınç prosesleri olmak üzere belli başlı iki temel yöntemle üretilir. Yüksek basınç prosesi ile alçak yoğunluklu polietilen ve kopolimeri düşük basınç prosesiyle ise yüksek yoğunluklu polietilen ve yeni geliştirilmiş olan lineer AYPE türü üretilir. AYPE bir otoklavda veya tübular reaktörde etilen monomerinin 1200-3000 atm basınç ve 130-350 C sıcaklıkta, organik peroksitlerin yardımıyla polimerizasyonundan elde edilir.

 

Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)

En önemli kullanım alanı film üretimidir. Film kullanımının % 50’si gıda ve endüstriyel ürünlerin paketlenmesinde ve geriye kalan diğer kısım ise tarımda kullanılmaktadır. Tarımda kullanılan LDPE, seracılık, tünel ve sera örtüsü yapımı kullanımına ayrılmış bulunan dayanıklı filmler ile genellikle gübre ve kimyasal madde üreticileri tarafından kullanılan dayanıklı torbalardan oluşmaktadır.

Yeniden işleme tesislerinden LDPE içindeki kirletici maddeler elde ayrılır. Ve LDPE tozlaştırılır. Daha sonra yıkanır ve petlet haline getirilir. LDPE’nin diğer kulanım alanları kamyon şoförlerinin kullandığı halatlar ve karışık plastik ürünleridir.

 

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)

Yüksek yoğunluklu polietilenin özellikleri üretilecek ürüne bağlı olarak değişir. HDPE’den üretilen en yaygın ürünler; deterjan şişeleri ve motor yağı kaplarıdır. Deterjan şişeleri başlıca üç tabakadan oluşur. Orta tabaka geri kazanılan plastikten yapılır. Ham plastikten oluşan iç tabaka dış etkilere karşı sağlam bir engel oluşturur. Dış tabaka ise üniform renk ve görünüş sağlar.


Whatsapp Destek

Efsun Geri Dönüşüm

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?